تیز کردن و مراقبت
تیز کننده سرامیک

اطلاعات بیشتر

KSS-010
تیز کردن و مراقبت
تیز کننده سرامیک
کد: KSS-010
ابعاد: 
 25 سانتی متر
 

عکسهای بیشتر

KSS-010