مجموعه­ طلایی سلطنتی بوردو
بشقاب غذاخوری

اطلاعات بیشتر

مجموعه­ طلایی سلطنتی بوردو
بشقاب غذاخوری
کد: LP-3306-TA-28.5-BR
بلندی: 2.5  سانتی متر
وزن: 0.729  کیلوگرم
قطر: سانتی متر 28.5

عکسهای بیشتر

LP-3306-TA-28.5-BR