مجموعه­ طلایی سلطنتی بوردو
ظرف خامه

اطلاعات بیشتر

مجموعه­ طلایی سلطنتی بوردو
ظرف خامه
کد: LP-3306-KA-CRM-BR
بلندی:9.6   سانتی متر
وزن:0.156   کیلو گرم
قطر: 7.5  سانتی متر
ظرفیت: لیتر 0.20

عکسهای بیشتر

LP-3306-KA-CRM-BR