مجموعه­ طلایی سلطنتی بوردو
فنجان قهوه

اطلاعات بیشتر

مجموعه­ طلایی سلطنتی بوردو
فنجان قهوه
کد: LP-3306-KA-CC-BR
بلندی: 6.0  سانتی متر
وزن:0.112   کیلو گرم
قطر: 10  سانتی متر
ظرفیت: لیتر 0.12

عکسهای بیشتر

LP-3306-KA-CC-BR