مجموعه­ طلایی سلطنتی بوردو
نمک پاش

اطلاعات بیشتر

مجموعه­ طلایی سلطنتی بوردو
نمک پاش
کد: LP-3302-SS-BR
بلندی: 6     سانتی متر
وزن:0.062   کیلو گرم
قطر: 4  سانتی متر

عکسهای بیشتر

LP-3302-SS-BR