مجموعه­ طلایی سلطنتی بوردو
دیس بیضی

اطلاعات بیشتر

مجموعه­ طلایی سلطنتی بوردو
دیس بیضی
کد: LP-3300-TB-35-BR
بلندی: 2.5  سانتی متر
وزن:0.881   کیلو گرم
قطر:35   سانتی متر

عکسهای بیشتر

LP-3300-TB-35-BR