غذاخوری طلائی لاپرله
سینی

اطلاعات بیشتر

LS-120-T-GP
غذاخوری طلائی لاپرله
سینی
کد: LS-120-T-GP
ابعاد: 
یک تکه - قطر 395 میلی متر
ضخامت: 1.2 میلی متر


عکسهای بیشتر

LS-120-T-GP