خوشبوکننده
دئو فرش

اطلاعات بیشتر

PNK-4230
خوشبوکننده
دئو فرش
کد: PNK-4230
100 میلی لیتر

الهام گرفته از طبیعت، ما خط محصولایت آرایشی را با فرمولی طبیعی برای مراقبت از شما و طبیعت خلق کرده ایم. با استفاده از "فناوری فشرده­ شده" جدید. ما همان میزان از مراقبت از در جلدی کوچک تر جای داده ایم، از 200 میلی لیتر به 100 میلی لیتر. با پکیج کوچکتر (53% آلمینیوم کمتر در پکیج) و به میزان 60 درصد گاز کمتر در درون پکیج، تاثیر مخرب بر طبیعت را به شکل چشمگیری پایین آورده ایم.

• Paraben Free • Aluminum Free •  Hypoallergenic •

باید مراقب طبیعت بخشنده باشیم

عکسهای بیشتر

PNK-4230