جواهرات و اشیای قیمتی فیلیپ زپتر
جواهرات و اشیای قیمتی فَشن
جواهرات و اشیای قیمتی مغناطیسی
سرزندگی
A40968
LN40999
B40973 S/M/L
E40971P
قدرت درون
خلاقیت
انرژی
اقلام فردی جواهرات و اشیای قیمتی مغناطیسی
درمورد بهداشت و سلامت
مزایای محصول
منافع محصول
چند رسانه ای
گواهینامه ها
ویژه
ساعت های فیلیپ زپتر
نوشت افزار فیلیپ زپتر
طراحی خانگی فیلیپ زپتر

سرزندگی


سرزندگی
کد: A40968
سرزندگی
کد: LN40999
سرزندگی
کد: B40973 - S, M, L
سرزندگی
کد: E40971P
این کلکسونی از جواهرات مغناطیسی است که توان جدیدی را وارد زندگی کرده و کل سرزندگی روانی را افزایش می دهد. کل مجموعه طراحی بسیار ظریفدارد و شامل: آویز، دستبند و گوشوارها است.
آویز و گوشواره ها هر یک دارای یک مغناطیس و دستبند با پنج مغناطیس تزئین شده است.
سه اندازه برای دستبندهای بیضوی وجود دارد: S، L و M (کوچک، بزرگ و متوسط)
پیشنهاد همچنین شامل گوشواره هائی است که مخصوص افراد دارای گوش های سوراخ شده می باشد (علامت – P برای سوراخ شده).
کریستال های سواروسکی توجه همه زیبائی شناسان حقیقی را به خود جلب خواهد نمود. هر قطعه از جواهرات دارای چهار کریستال سواروسکی است که با دست به شکل یک مستطیل کار شده است تا بطور نمادین همزیستی و هماهنگی چهار عنصر اصلی، را نشان دهد. (قطعات جواهرات را می توان جداگانه خرید کرد.)