جواهرات و اشیای قیمتی فیلیپ زپتر
جواهرات و اشیای قیمتی فَشن
جواهرات و اشیای قیمتی مغناطیسی
سرزندگی
قدرت درون
خلاقیت
E40970P
LN40999
A40967
B40975 S/M
انرژی
اقلام فردی جواهرات و اشیای قیمتی مغناطیسی
درمورد بهداشت و سلامت
مزایای محصول
منافع محصول
چند رسانه ای
گواهینامه ها
ویژه
ساعت های فیلیپ زپتر
نوشت افزار فیلیپ زپتر
طراحی خانگی فیلیپ زپتر

خلاقیت


خلاقیت
کد: E40970P
خلاقیت
کد: LN40999
خلاقیت
کد: A40967
خلاقیت
کد: B40975 - S, M
باید شنیده باشید که رمز موفقیت بر وجود خلاقیت استوار است.
اگر می خواهید ظاهری زیبا و استیلی ابتکاری با سلیقه خودتان ایجاد کنید، جواهرات مجموعه خلاقیت ما به شما در رسیدن به آرزوهایتان کمک می کند. این مجموعه زیبا شامل این موارد است: گوشواره های مغناطیسی مزین به کریستال های سواروسکی، آویز مغناطیسی و دستبند مغناطیسی. گوشواره ها و آویز یک آهنربا درحالیکه دستبند شش عدد دارند.
دستبند در دو اندازه ارائه شده است:کوچک و متوسط (متوسط-18.2 سانتی مترو کوچک 16.5 سانتی متر). پیشنهاد ما شامل گوشواره های مخصوص به افراد دارای گوش های سوراخ شده است.