جواهرات و اشیای قیمتی فیلیپ زپتر
جواهرات و اشیای قیمتی فَشن
مجموعه هیپنوتیک ساینز
هنر طراحی ماهرانه دکو
روحیه رومانتیک
سبک دلربا
نورهای درخشان
میل منحصر بفرد
اغوا گر طناز
زیبایی گران بها
وسوسه خیره کننده
افسون جاودان
مجموعه با جذبه
درخشش فریبنده
جزئیات خیال انگیز
اقلام فردی
جواهرات و اشیای قیمتی مغناطیسی
درمورد بهداشت و سلامت
مزایای محصول
منافع محصول
چند رسانه ای
گواهینامه ها
ویژه
ساعت های فیلیپ زپتر
نوشت افزار فیلیپ زپتر
طراحی خانگی فیلیپ زپتر

جزئیات خیال انگیز


جزئیات خیال انگیز
کد P40905
سنجاق سینه
جزئیات خیال انگیز
کد P40904
سنجاق سینه
جزئیات خیال انگیز
کد P40903
سنجاق سینه
جزئیات خیال انگیز
کد P40902
سنجاق سینه
جزئیات خیال انگیز
کد P40901
سنجاق سینه
جزئیات خیال انگیز
کد C40906
دکمه سردست
جزئیات خیال انگیز
کد C40907
دکمه سردست
جزئیات خیال انگیز
کد C40909
دکمه سردست
جزئیات خیال انگیز
کد C40908
دکمه سردست
ریزه کاری ها، واضح ترین تصویر را ارائه می دهد و تمامیت را به بهترین شیوه ممکن توصیف می نماید. کسانیکه استیل وسوسه انگیز را دوست دارند و مستعد تجربه کردن هستند، از جزئیات که بطرز زیبا طراحی شده اند و بنظر می رسد از دنیای تخیل سرچشمه گرفته اند، لذت خواهند برد. نوآوری تخیلی گل سینه و مچ بندهای شیک را کسانی دوست خواهند داشت که از موارد غیرمنتظره خوششان نمی آید. چه اینکه گل سینه به شکل ماهی را انتخاب کنید یا به شکل سگ تری یر (با چشمان سبز یا مشکی) و یا پینه دوز (با سنگ قرمز یا آبی) را، شما و استیل اولیه تان در کانون توجه خواهید بود. این امر همچنین از طریق مچ بندهای دارای استیل منحصربفرد (با ریزه کاری هایی به شکل یک صلیب، یک زنجیر شیک کوچک یا برگ های شیک کوچک) مورد تاکید قرار می گیرد.