طراحی خانگی فیلیپ زپتر
سایه
آنتیگا
آلماورا
لندن
هالیوود
ناپلئونی
جعبه فیلیپ زپتر
درباره سلامت
مزایای محصول
منافع محصول
چندرسانه ای
گواهینامه ها
ویژه
ساعت های فیلیپ زپتر
نوشت افزار فیلیپ زپتر
جواهرات و اشیای قیمتی فیلیپ زپتر
شما هستید در: HOME / محصولات / لوازم لوکس zepter / طراحی خانگی فیلیپ زپتر / لندن
اندازه متن | A | A | A

لندن


لندن

اتمسفری زیبا به همراه فروتنی فریبنده
این تجمل، که ریشه در سنت های سلطنتی دارد، زیبائی خود را از طریق تعامل زیبای نور و سایه آشکار می نماید. لندن وایت پاسخی به سلایق مبرم کسانی است که می خواهند مطلوب و خوشآیند باشند.
خط لندن، به دلیل رنگ سفید دلپذیرش، بطور کاملی با تمامی اثاثیه جور می شود.
این رنگ ظریف باعث رویاهای آرام و فارغ البال می شود؛ مجموعه لندن مترادف نرمی و روشنی است.

London White is the answer to the demanding tastes of those who want to be desirable.
 
 

این رنگ ظریف باعث رویاهای آرام و فارغ البال می شود
 

زیبائی خود را از طریق تعامل زیبای نور و سایه آشکار می نماید.
 

مجموعه لندن مترادف نرمی و روشنی است.
 

خط لندن، به دلیل رنگ سفید دلپذیرش، بطور کاملی با تمامی اثاثیه جور می شود