وکسی
ست های وکسی
پمپ خلا وکسی
دستگاه پرس کیسه وکسی
سرپوش های وکسی
اقلام فردی
درباره سلامتی
مزایای محصول
منافع محصول
چندرسانه ای
گواهی نامه ها
ویژه
ظروف آشپزی مسترپیس
مسترپیس مجموعه
چاقوهای زپتر
کافه زی-پرسو
مور جوس پرس
شما هستید در: HOME / محصولات / زپتر هوم آرت / وکسی / اقلام فردی
اندازه متن | A | A | A

وکسی – اقلام تکی®

پمپ – دستگاه پرس کیسه
پمپ خلاء
کد: VS-P
دستگاه پرس
کد: VS-S
ظروف شیشه ای
ظرف شیشه ای
کد: VS-011-15
ظرفیت: 1.1 لیتر
ظرف شیشه ای
کد: VS-011-19
ظرفیت: 2.20 لیتر
ظرف شیشه ای
کد: VS-011-20
ظرفیت: 1.50 لیتر
ظرف شیشه ای
کد: VS-011-22
ظرفیت: 3.60 لیتر
ظرف شیشه ای
کد VS-011-26
ظرفیت: 3.80 لیتر
ظرف شیشه ای
کد VS-012-18
ظرفیت: 1.80 لیتر
ظرف شیشه ای
کد: VS-011-15
ظرفیت: 3.30 لیتر
قوطی ها
قوطی
کد: VS-013-05
ظرفیت 0.75 لیتر
قوطی
کد: VS-013-10
ظرفیت: 1.25 لیتر
قوطی
کد: VS-013-15
ظرفیت: 1.75 لیتر
قوطی
کد: VS-013-20
ظرفیت: 2.25 لیتر
قوطی
کد: VS-013-12S
ظرفیت: 1.10 لیتر
وطی
کد: VS-013-15
ظرفیت: 1.90 لیتر
شیشه های مواد غذایی
شیشه مواد غذایی
کد: VS-021-1
ظرفیت: 2.50 لیتر
شیشه مواد غذایی
کد VS-013-02
ظرفیت: 0.45 لیتر
در پوش های جامع
در پوش جامع
کد: VS-014-08
در پوش جامع
کد: VS-014-16
در پوش های لکسی
سر پوش لکسی
کد: VS-018-16
سر پوش لکسی
کد: VS-018-20
سر پوش لکسی
کد: VS-018-24
سرپوش ناقوس شکل برای روی پنیر، پوشش های کیک
سرپوش ناقوس شکل برای روی  پنیر، پوشش کیک
کد: VS-015-19
ظرفیت: 1.6 لیتر
سرپوش ناقوس شکل برای روی  پنیر، پوشش کیک
کد: VS-015-22
ظرفیت: 3.4 لیتر
سرپوش ناقوس شکل برای روی  پنیر، پوشش کیک
کد: VS-015-28
ظرفیت: 4.7 لیتر
سرپوش ناقوس شکل برای روی پنیر، پوشش کیک
کد: VS-015-30
ظرفیت: 5.2 لیتر
سرپوش های بطری
سرپوش های بطری
کد: VS-016
کیسه ها
رول کیسه
کد: VS-R-3202
رول کیسه
کد: VS-R-3282
مجموعه کیسه
کد: VS-R-SET
کابل خودرو
کابل خودرو
کد: VO-019