هدایای زپتر
هدایای مجموعه شاهکار
مجموعه هدایای ممتاز
مجموعه سر آشپز
مجموعه برگزیده
مجموعه نارنجی
مجموعه خاکستری
مجموعه ضروری
مجموعه وکسی
درباره سلامتی
مزایای محصول
منافع محصول
چند رسانه
گواهی نامه ها
ویژه
شما هستید در: HOME / محصولات / هدیه های زپتر / هدایای زپتر / مجموعه وکسی
اندازه متن | A | A | A

مجموعه وکسیظرف نگهدارنده شیشه ای
کدهای : VS-011-15 / VS-011-19 / VS-011-22
ظرف شیشه ای
کدهای : VS-011-20 / VS-011-26
ظرف شیشه ای
کدهای : VS-012-18 / VS-012-23
قوطی
کدهای : VS-013-05 / VS-013-10 / VS-013-15 / VS-013-20
ظرف پنیر
کدهای : VS-015-19 / VS-015-28
ظرف پنیر
کد: VS-015-22
در پنیر
کد: VS-015-39
ظرف غذا
کد: VS-021-1
ظرف نگه دارنده ادویه
کد: VS-013-02
ظرف
کدهای : VS-013-12S / VS-013-12L