فیلیپ آقایان
ضد پیری
ژل رفع خستگی
سرم تجدید یاخته ایی
ژل اصلاح
افترشیو بالم
التیمیت پروتکشن دئودورانت
عطر
اقلام فردی
لا دانزا
سوئیسو لوژیکال
سوییس نِیچر
شما هستید در: HOME / محصولات / محصولات آرایشی زپتر / فیلیپ آقایان / ضد پیری
اندازه متن | A | A | A

فیلیپ جدید برای خط ضد پیری مراقبت از پوست آقایان


ژل رفع خستگی
کد: PNK-4500
سرم تجدید یاخته ایی
کد: PNK-4510
ژل اصلاح
کد: PNK-4550
افترشیو بالم
کد: PNK-4540
التیمیت پروتکشن دئودورانت
کد: PNK-4570
فیلیپ آقایان، خط مراقبت از پوست کلا به مردان فعال و مدرن قرن 21 اختصاص داده است. فرمول های جدید که با مواد تشکیل دهنده فعال خالص پر شده که برای استخراج از روش های پیشرفته بیوتکنولوژی سوئیس استفاده گردیده است. بر مبنای قدرت غیر عادی برف و جلبک، این خط نتیجه سریع و قابل مشاهده برای یک چهره آراسته به شما تقدیم می کند.

یک جلبک منحصر بفرد از کوهستان های سوئیس، جلبک برفی، در دمای زیر 0 درجه سانتی گراد در یخچال ها و برف های دائمی، که دیگر گیاهان فعالیت های سوخت و ساز خود را کاهش می دهند و یا خیلی ساده نمی توانند زندگی کنند. قادر است زندگی کند و به جهت، به زندگی در محیط زیست سخت معروف است.

جلبک برفی عامل طول عمر را (ژن کلوتو) در سلول های پوستی فعال نموده و مکانیسم دفاعی سلول را بوسیله تحریک محدودیت کالری، بدون معرفی یک رژیم کم کالری، تقویت کرده است و بنا بر این یک ماده تشکیل دهنده ضد پیری پیشتاز لقب گرفته است. جلبک برفی با استفاده از جدیدترین تکنیک های بیوتکنولوژی به شکل کپسول های لیپوزومی تولید می گردد.

با نیروی جلبک برفی، نیروی خود را بازستانید